Путања

Марина Трифуновић


Број индекса: 87/2011
Тема завршног рада: Конгресни биро Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф.др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 12.04.2019.г 12ч 
Кабинет: Свечана сала

Милица Танасковић


Број индекса: 77/2011
Тема завршног рада: Саобраћај као фактор развоја туризма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Лакићевић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 30.01.2018.г 14ч15мин
Кабинет: Свечана сала

Стојановић Милена


Број индекса: 09/2013
Тема завршног рада: Комуникација као фактор успешности менаџмента људским ресурсима
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 14.01.2018.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Исидора Симић


Број индекса: 99/2012
Тема завршног рада: Производња занатског пива на примеру предузетничко угоститељске радње „Beer Cuz 1516“
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Костић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 25.12.2018.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Филип Филиповић


Број индекса: 113/2015
Тема завршног рада: Концепт сатисфакције гостију у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 24.12.2018.г 13ч30мин 
Кабинет: Свечана сала

Миона Радојковић


Број индекса: 51/2014
Тема завршног рада: Продаја и маркетинг у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 10.12.2018.г 14ч30мин 
Кабинет: Свечана сала

Марија Ђошовић


Број индекса: 95/2012
Тема завршног рада: Управљање хотелским објектима у ери савременог пословања
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 26.11.2018.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Јована Ивановић


Број индекса: 108/2013
Тема завршног рада: Лидерство као кључ успеха
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 26.11.2018.г 12ч 
Кабинет: Свечана сала

Ахмед Јалајта


Број индекса: 111/2013
Тема завршног рада: Значај односа са јавношћу у туризму
Комисија (ментор, члан): Проф. Др Владимир Сенић, Доц. Др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 18.10.2018.г 14ч 
Кабинет: Свечана сала

Марија Милојковић


Број индекса: 20/2014
Тема завршног рада: Дизајнирање и опремање новог хотела на примеру хотела „Атријум“
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 15.10.2018.г 12ч 
Кабинет: Свечана сала

Лазар Стојковић

Број индекса: 18/2014
Тема завршног рада: Дизајнирање и опремање хотелских соба
Комисија (ментор, члан):  Доц.др Дејан Секулић, Проф.др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 08.10.2018.г 14ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Алекса Столић

Број индекса: 92/2013
Тема завршног рада: Организација одељења продаје у предузећу
Комисија (ментор, члан):  Доц.др Дејан Секулић, Проф.др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 08.10.2018.г 11ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Ненад Милисављевић

Број индекса: 63/2013
Тема завршног рада: Концепт квалитета хотелских услуга
Комисија (ментор, члан):  Доц.др Дејан Секулић, Проф.др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 08.10.2018.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Александра Младеновић

Број индекса: 06/2014
Тема завршног рада: Гастрономске карактеристике Италије
Комисија (ментор, члан):  Доц.др Марија Костић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 08.10.2018.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Тијана Вељовић

Број индекса: 50/2014
Тема завршног рада: Привредне карактеристике општине Сјеница
Комисија (ментор, члан):  Проф.др Драгана Гњатовић, Доц.др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 09.10.2018.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Тамара Стевановић

Број индекса: 28/2014
Тема завршног рада: Утицај криза на развој туризма
Комисија (ментор, члан):  Проф.др Снежана Милићевић, Доц.др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 27.09.2018.г 10ч30мин
Кабинет: Слушаоница 3

Душица Станковић

Број индекса: 13/2014
Тема завршног рада: Анализа маркетинг окружења у туризму
Комисија (ментор, члан):  Проф.др Владимир Сенић, Доц.др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 26.09.2018.г 15ч
Кабинет: Слушаоница 3

Дијана Милосављевић

Број индекса: 29/2014
Тема завршног рада: Гастрономске карактеристике Турске
Комисија (ментор, члан):  Доц.др Марија Костић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 26.09.2018.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Јована Стојановић

Број индекса: 08/2014
Тема завршног рада: Гастрономска путовања
Комисија (ментор, члан):  Доц.др Марија Костић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 26.09.2018.г 12ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Петар Михајловић

Број индекса: 49/2014
Тема завршног рада: Утицај климатских промена на туристичка кретања
Комисија (ментор, члан):  Доц.др Марија Костић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 26.09.2018.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Мени за мобилне уређаје