Путања

Виолета Живковић


Број индекса: 49/2016
Тема завршног рада: Краљево као туристичка дестинација
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф.др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 27.08.2020.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Милица Марушић


Број индекса: 97/2016
Тема завршног рада: Промоција и продаја хотелских услуга
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 27.08.2020.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Александра Пејица


Број индекса: 09/2015
Тема завршног рада: Културолошке разлике у пословној комуникацији
Комисија (ментор, члан): Проф.др Небојша Павловић, Проф. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 24.08.2020.г 9ч
Кабинет: Свечана сала

Ненад Ерић


Број индекса: 08/2015
Тема завршног рада: Вински туризам у Расинском округу
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Лакићевић, Доц.др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 09.07.2020.г 12ч30мин
Кабинет: Читаоница

Катарина Милисављевић


Број индекса: 18/2015
Тема завршног рада: Развој и стање конгресног туризма Војводине
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 10.07.2020.г 12ч
Кабинет: Слушаоница 7

Драган Дробњак


Број индекса: 93/2015
Тема завршног рада: Водећи градски туристички центри Балканског полуострва
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Проф. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 09.07.2020.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Теодора Обрадовић


Број индекса: 38/2015
Тема завршног рада: Савремене тенденције у ресторатерству
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 10.07.2020.г 12:30ч
Кабинет: Читаоница

Диана Лазовић


Број индекса: 59/2015
Тема завршног рада: Немачка гастрономија
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 10.07.2020.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Ајла Шемсовић


Број индекса: 81/2015
Тема завршног рада: Културни туризам Новог Пазара
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 19.06.2020.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Анђела Ђорђевић


Број индекса: 22/2014
Тема завршног рада: Решавање конфликта у пословној комуникацији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 24.06.2020.г 10ч
Кабинет: Слушаоница 7

Тијана Вучић


Број индекса: 17/2013
Тема завршног рада: Перспективе развоја туризма на Балкану
Комисија (ментор, члан):  Проф. др Тања Станишић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 13.03.2020.г 10ч
Кабинет: Свечана сала

Марија Анђелић


Број индекса: 49/2015
Тема завршног рада: Културно туристичка понуда Европе
Комисија (ментор, члан):  Доц.др Марија Лакићевић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 26.02.2020.г 12ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Тијана Гвозденовић


Број индекса: 102/2017
Тема завршног рада: Грчка гастрономија и њен значај за туризам
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц.др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 26.02.2020.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Ана Симић


Број индекса: 44/2015
Тема завршног рада: Улога и значај Азурне обале у међународном туризму
Комисија (ментор, члан): Проф.др Тања Станишић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 11.02.2020.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Марија Стојановић


Број индекса: 22/2015
Тема завршног рада: Спортско рекреативни туризам Ниша
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Лакићевић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 27.12.2019.г 13ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Кристина Маноилов


Број индекса: 91/2015
Тема завршног рада: Улога и значај необичних фестивала за развој културног туризма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Лакићевић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 27.12.2019.г 12ч45мин
Кабинет: Читаоница

Марија Максимовић


Број индекса: 37/2015
Тема завршног рада: Улога менаџмента људским ресурсима у организовању хотелског пословања
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 27.12.2019.г 9ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Наташа Вучетић


Број индекса: 79/2015
Тема завршног рада: Конфликти и начин њиховог решавања у организацијама
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 09.12.2019.г 11ч 45мин
Кабинет: Свечана сала

Далиборка Благојевић


Број индекса: 52/2015
Тема завршног рада: Културно-манифестациони туризам Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Лакићевић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 27.11.2019.г 10ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Мила Гојковић


Број индекса: 04/2011
Тема завршног рада: Овчарско-кабларска клисура као туристичка дестинација
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 27.11.2019.г 10ч
Кабинет: Свечана сала

Мени за мобилне уређаје