Путања

Сања Бабовић


Број индекса: 76/2015
Тема завршног рада: Пословно преговарање као аспект пословне комуникације
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић , Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 02.09.2019.г 9ч 
Кабинет: Свечана сала

Драган Гвозденовић


Број индекса: 43/2013
Тема завршног рада: Нови Пазар као туристичка дестинација
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић , Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 02.09.2019.г 10ч 
Кабинет: Свечана сала

Ана Миленковић


Број индекса: 28/2015
Тема завршног рада: Специфични облици смештаја
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић , Доц. др Весна Миловановић
Датум и време одбране: 29.08.2019.г 15ч 15мин
Кабинет: Свечана сала

Кристина Крављача


Број индекса: 36/2015
Тема завршног рада: Улога Јапана у међународном туризму
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић , Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 28.08.2019.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Марија Андрић


Број индекса: 11/2013
Тема завршног рада: Гастрономија Италије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Тања Станишић 
Датум и време одбране: 28.08.2019.г 10ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Марија Бићанин


Број индекса: 72/2015
Тема завршног рада: Утицај савремених информационо-комуникационих технологија на пословање туристичких агенција и организатора путовања у Србији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 23.08.2019.г 10ч
Кабинет: Свечана сала

Ана Веселиновић


Број индекса: 01/2015
Тема завршног рада: Утицај природних, економских и политичких криза на туризам
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 27.08.2019.г 12ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Тијана Петровић


Број индекса: 63/2015
Тема завршног рада: Зелени хотели
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 28.08.2019.г 10ч 
Кабинет: Свечана сала

Бојана Костић


Број индекса: 82/2015
Тема завршног рада: Анализа обима и динамике међународног туризма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 28.08.2019.г 12ч 
Кабинет: Свечана сала

Софија Антић


Број индекса: 45/2015
Тема завршног рада: Крстарења Медитераном
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 28.08.2019.г 12ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Дијана Миленковић


Број индекса: 47/2015
Тема завршног рада: Специфичности маркетинг микса у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Весна Миловановић
Датум и време одбране: 29.08.2019.г 14ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Тамара Ковачевић


Број индекса: 14/2015
Тема завршног рада: Дизајнирање и опремање планинског хотела
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Весна Миловановић
Датум и време одбране: 29.08.2019.г 13ч 45мин
Кабинет: Свечана сала

Сузана Медаровић


Број индекса: 13/2015
Тема завршног рада: Франшизам као пословни модел у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Весна Миловановић
Датум и време одбране: 29.08.2019.г 13ч 
Кабинет: Свечана сала

Давид Димитријевић


Број индекса: 108/2015
Тема завршног рада: Креирање вредности и сатисфакција потрошача хотелских услуга
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Весна Миловановић
Датум и време одбране: 29.08.2019.г 12ч 15мин
Кабинет: Свечана сала

Тања Пешић


Број индекса: 21/2015
Тема завршног рада: Промовисање хотелских услуга
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Весна Миловановић
Датум и време одбране: 29.08.2019.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Хомос Набил


Број индекса: 111/2015
Тема завршног рада: Канали дистрибуције у хотелијерству и туризму
Комисија (ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 11.07.2019.г 9ч
Кабинет: Свечана сала

Махмоуд Нејада


Број индекса: 112/2013
Тема завршног рада: Културолошке баријере у ефикасном комуницирању
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 08.07.2019.г 8ч45мин
Кабинет: Слушаоница број 3

Кристина Шипић


Број индекса: 82/2014
Тема завршног рада: Аранђеловац као туристичка дестинација
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 24.05.2019.г 11ч 
Кабинет: Свечана сала

Андријана Вукомановић


Број индекса: 33/2014
Тема завршног рада: Сегментација туристичког тржишта
Комисија (ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Проф. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 17.04.2019.г 10ч 
Кабинет: Свечана сала

Милица Јаснић


Број индекса: 12/2014
Тема завршног рада: Канали дистрибуције и туристички велетрговци
Комисија (ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Проф. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 12.04.2019.г 13ч 
Кабинет: Свечана сала

Мени за мобилне уређаје