Путања

Теодора Обрадовић


Број индекса: 38/2015
Тема завршног рада: Савремене тенденције у ресторатерству
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 10.07.2020.г 12:30ч
Кабинет: Читаоница

Диана Лазовић


Број индекса: 59/2015
Тема завршног рада: Немачка гастрономија
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 10.07.2020.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Ајла Шемсовић


Број индекса: 81/2015
Тема завршног рада: Културни туризам Новог Пазара
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 19.06.2020.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Анђела Ђорђевић


Број индекса: 22/2014
Тема завршног рада: Решавање конфликта у пословној комуникацији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 24.06.2020.г 10ч
Кабинет: Слушаоница 7

Тијана Вучић


Број индекса: 17/2013
Тема завршног рада: Перспективе развоја туризма на Балкану
Комисија (ментор, члан):  Проф. др Тања Станишић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 13.03.2020.г 10ч
Кабинет: Свечана сала

Марија Анђелић


Број индекса: 49/2015
Тема завршног рада: Културно туристичка понуда Европе
Комисија (ментор, члан):  Доц.др Марија Лакићевић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 26.02.2020.г 12ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Тијана Гвозденовић


Број индекса: 102/2017
Тема завршног рада: Грчка гастрономија и њен значај за туризам
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц.др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 26.02.2020.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Ана Симић


Број индекса: 44/2015
Тема завршног рада: Улога и значај Азурне обале у међународном туризму
Комисија (ментор, члан): Проф.др Тања Станишић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 11.02.2020.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Марија Стојановић


Број индекса: 22/2015
Тема завршног рада: Спортско рекреативни туризам Ниша
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Лакићевић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 27.12.2019.г 13ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Кристина Маноилов


Број индекса: 91/2015
Тема завршног рада: Улога и значај необичних фестивала за развој културног туризма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Лакићевић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 27.12.2019.г 12ч45мин
Кабинет: Читаоница

Марија Максимовић


Број индекса: 37/2015
Тема завршног рада: Улога менаџмента људским ресурсима у организовању хотелског пословања
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 27.12.2019.г 9ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Наташа Вучетић


Број индекса: 79/2015
Тема завршног рада: Конфликти и начин њиховог решавања у организацијама
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 09.12.2019.г 11ч 45мин
Кабинет: Свечана сала

Далиборка Благојевић


Број индекса: 52/2015
Тема завршног рада: Културно-манифестациони туризам Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Лакићевић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 27.11.2019.г 10ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Мила Гојковић


Број индекса: 04/2011
Тема завршног рада: Овчарско-кабларска клисура као туристичка дестинација
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 27.11.2019.г 10ч
Кабинет: Свечана сала

Александра Батрићевић


Број индекса: 101/2015
Тема завршног рада: Манифестације као потенцијал за развој туризма Србије
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Лакићевић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 08.11.2019.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Марина Маринковић


Број индекса: 99/2014
Тема завршног рада: Алтернативни начини исхране и њихов значај за туристичку понуду
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 04.11.2019.г 13ч30мин
Кабинет: Читаоница

Невена Павловић


Број индекса: 55/2014
Тема завршног рада: Утицај исхране на здравље појединца
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 04.11.2019.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Дијана Павловић


Број индекса: 60/2011
Тема завршног рада: Гастрономске карактеристике Грчке
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 29.10.2019.г 10ч
Кабинет: Свечана сала

Кристина Стоиљковић


Број индекса: 53/2015
Тема завршног рада: Утицај пословног туризма на туристичку дестинацију-студија случаја-град Ниш-развој и утицај конгресног туризма
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Доц. др Андреј Мићовић
Датум и време одбране: 22.10.2019.г 8ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Давид Барловац


Број индекса: 31/2015
Тема завршног рада: Незапосленост као развојно ограничење економије Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Доц. Др Миљан Лековић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 21.10.2019.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Мени за мобилне уређаје