Путања

Акредитација


Акредитација високошколске установе:

Уверење о акредитацији ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 2021


Акредитација студијских програма:

Уверење о акредитацији студијског програма Основне академске студије ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ 2021 

Уверење о акредитацији студијског програма Основне академске студије ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ

Уверење о акредитацији студијског програма Основне академске студије ГАСТРОНОМСКИ МЕНАЏМЕНТ

Уверење о акредитацији студијског програма Мастер академске студије МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ 2021

Уверење о акредитацији студијског програма Мастер академске студије МЕНАЏМЕНТ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ 2021

Уверење о акредитацији студијског програма Мастер академске студије ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ

Уверење о акредитацији студијског програма Мастер академске студије ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ 2023

Уверење о акредитацији студијског програма Докторске студије МЕНАЏМЕНТ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ И ТУРИЗМУ

Уверење о акредитацији студијског програма Докторске студије МЕНАЏМЕНТ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ И ТУРИЗМУ 2023


Акредитација научноистраживачке делатности:

        Одлука о акредитацији Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи за обављање НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

 

Архива акредитација

 


Штампа