Путања

Акредитација


Акредитација високошколске установе:

Уверење о акредитацији ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ


Акредитација студијских програма:

Уверење о акредитацији студијског програма Основне академске студије ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ

Уверење о акредитацији студијског програма Основне академске студије ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ

Уверење о акредитацији студијског програма Основне академске студије ГАСТРОНОМСКИ МЕНАЏМЕНТ

Уверење о акредитацији студијског програма Мастер академске студије МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ

Уверење о акредитацији студијског програма Мастер академске студије МЕНАЏМЕНТ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

Уверење о акредитацији студијског програма Мастер академске студије ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ

Уверење о акредитацији студијског програма Докторске студије МЕНАЏМЕНТ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ И ТУРИЗМУ


Акредитација научноистраживачке делатности:

Одлука о акредитацији Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи за обављање НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ


Штампа