О факултету

 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

Годинама уназад, Врњачка Бања важи за најлепшу бању Србије. Њен развој започео је давне 1868. године радом Оснивачког друштва, најстарије туристичке организације на Балкану. Данас је она највеће бањско лечилиште у Србији и цењени туристички центар. Преко целе године, посебно у месецима летње туристичке сезоне, она својим посетиоцима нуди изузетно богат, садржајан и разноврстан културно - забавни програм. Бројни спортско-рекреативни објекти и терени пружају врло повољне услове за рекреацију и погодни су за припреме врхунских спортских екипа. Већ годинама је Врњачка Бања у врху српског туризма а традиција дуга преко 150 година намеће природну потребу да се баш овде, у срцу Србије, отвори први државни Факултет за хотелијерство и туризам који ће у наредним годинама изнедрити врхунске стручњаке у овој области.

Циљеви

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, као високошколска установа у саставу Универзитета у Крагујевцу има утврђене циљеве који су у складу са циљевима високог образовања утврђених Законом о високом образовању Републике Србије.


Основни циљеви Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи су:

 • развој студијских програма и иновирање наставног процеса у складу са потребама корисника и савременим научним достигнућима и трендовима у развоју образовног процеса у циљу обезбеђења да студенти стекну одговарајућа научна и стручна знања и вештине;
 • истемско праћење и унапређење квалитета у областима: студијских програма, наставног процеса, научноистраживачког и стручног рада, вредновања студената, уџбеника и литературе, ресурса, ненаставне подршке, управљања;
 • размењивање теоријских и практичних знања и искустава између Факултета и партнерских институција и примена најбољих пракси из земље и света у свим областима и процесима, а посебно када је у питању настава, истраживање и управљање;
 • подстицање научно-истраживачког рада кроз учешће у различитим домаћим и међународним пројектима и сарадња са привредом;
 • остваривање сарадње, одржавање и проширење мреже са међународним високошколским и другим институцијама;
 • оспособљавање студената за тржиште рада кроз сарадњу са привредом и обављање стручне праксе код туристичко-угоститељских субјеката у земљи и иностранству, чиме се стварају претпоставке за практичну примену стеченог теоријског знања;
 • континуирани професионални развој свих запослених и обезбеђење научног и стручног подмлатка.

Одлуку о усвајању циљева можете погледати овде.

Визија

 

Наша визија је:

 • да промовишемо Факултет као центар академске изврсности у образовању и истраживању у хотелијерству и туризму, који је јасно  конкурентски позициониран, како на локалном тако и међународном нивоу; 
 •  да образујемо високо професионалне и компетентне менаџере и дипломиране менаџере у областима хотелијерства и туризма, који су пажљиви и фокусирани на госта, иновативни и предузимљиви, ефикасни и ефективни, спремни и способни да функционишу у окружењу које се карактерише разноврсношћу, неизвесношћу и брзим променама. 
 • да постанемо покретачка снага сектора образовања у хотелијерству и туризму на просторима југоисточне Европе.

Мисија


Наша мисија је:

 • да развијамо и ширимо знања и широкој областима хотелијерства и туризма, како на локалном тако и међународном нивоу, и образујемо дипломиране менаџере и мастер менаџере за успешно прихватање лидерске позиције у овим областима; 
 •  да спроводимо и ширимо примењено истраживање са јасно опредељеном сврхом, како бисмо помогли лидерима хотелијерских и туристичких организација да успешно управљају у динамичном окружењу;
 •  да активно служимо универзитету, локалној и широј заједници и хотелијерству и туризму широм света кроз учешће у разним активностима које су од користи за све учеснике.

Филозофија


Наша филозофија је:

Веровање да сваки појединац има способност да дође до изврсности путем преноса знања и асимилације моралних вредности тако да постане професионални менаџер или дипломирани менаџер који је способан да развија знање, самог себе и друштво у целини.

Мени за мобилне уређаје