Путања

Јован Бугарчић


Број индекса: 504/2018
Предлог теме докторске дисертације: Утицај гастрономских производа на развој руралног туризма Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 27.10.2020.г 12ч30мин
Кабинет: Читаоница

Мирослав Пимић


Број индекса: 507/2018
Предлог теме докторске дисертације: Квантификовање кључних фактора успеха пословања хотела у Републици Србији применом модела економетријске анализе
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Драго Цвијановић
Датум и време одбране: 27.10.2020.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница

Ирена Челић


Број индекса: 506/2018
Предлог теме докторске дисертације: Утицај ангажованости запослених на лојалност корисника хотелских услуга
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 08.10.2020.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Наташа Ђорђевић


Број индекса: 505/2017
Предлог теме докторске дисертације: Ставови локалног становништва о утицајима и подршци за развој туризма у Врњачкој Бањи
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 24.09.2020.г 12ч15мин
Кабинет: Слушаоница број 3

Маријана Сеочанац


Број индекса: 503/2018
Предлог теме докторске дисертације: Развој модела ко-креирања искуства учесника туристичког догађаја
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 30.09.2020.г 14ч
Кабинет: Слушаоница број 5

Душан Гарабиновић


Број индекса: 502/2018
Предлог теме докторске дисертације: Потенцијали за одрживи развој туризма заснованог на природним ресурсима на територији Моравичког управног округа
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Проф. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 31.08.2020.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Владан Петровић


Број индекса: 511/2016
Предлог теме докторске дисертације: Улога обуке руководилаца у развоју туризма у Републици Србији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 12.06.2020.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Зоран Радосављевић


Број индекса: 504/2017
Предлог теме докторске дисертације: Утицај медијских и интеркултуралних комуникација у развоју културног туризма у Шумадији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Ана Ланговић Милићевић, Проф. др Татјана Цветковски
Датум и време одбране: 24.12.2019.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Милан Вујић


Број индекса: 512/2018
Предлог теме докторске дисертације: Управљање квалитетом услуга у функцији брендирања Ваљева са околином као дестинације руралног туризма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Драго Цвијановић
Датум и време одбране: 04.11.2019.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Раде Божовић


Број индекса: 511/2018
Предлог теме докторске дисертације: Бенчмаркинг фактора међународне конкурентности традиционалне гастрономије Србије
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 21.10.2019.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Сандра Драмићанин


Број индекса: 506/2017
Предлог теме докторске дисертације: Аутентично лидерство у предузећима у туризму и хотелијерству у Републици Србији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 21.10.2019.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Тијана Љубисављевић


Број индекса: 507/2017
Предлог теме докторске дисертације: Политика инвестиција у функцији економског развоја бањских подручја Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Драгана Гњатовић, Доц. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 14.10.2019.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Горан Перић


Број индекса: 502/2017
Предлог теме докторске дисертације: Утицај задовољства запослених на неопипљиве компоненте квалитета услуга у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 09.09.2019.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Бранислав Санчанин


Број индекса: 511/2017
Предлог теме докторске дисертације: Утицај традиционалних и дигиталних медија за унапређење процеса регрутације и селекције у туризму Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 08.07.2019.г 9ч
Кабинет: Читаоница

Данијела Стојановић


Број индекса: 507/2016
Предлог теме докторске дисертације: Концепт заједничког креирања искуства посетилаца гастрономских манифестација као развојна шанса руралног туризма Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Доц. др Драго Цвијановић
Датум и време одбране: 02.07.2019.г 10ч
Кабинет: Читаоница

Савић Јелена


Број индекса: 509/2017
Предлог теме докторске дисертације: Могућности развоја руралног туризма на територији Централне Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 28.06.2019.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Чавић Слободан


Број индекса: 508/2016
Предлог теме докторске дисертације: Гастрономске манифестације у функцији брендирања туристичке дестинације Војводине
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Мандарић, Доц. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 19.06.2019.г 13ч
Кабинет: Слушаоница број 3

Бељић Бојана


Број индекса: 505/2016
Предлог теме докторске дисертације: Интернет промоција као фактор конкурентности Врњачке Бање као туристичке дестинације
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Данко Милашиновић
Датум и време одбране: 18.06.2019.г 12ч
Кабинет: Слушаоница број 3

Филиповић Немања


Број индекса: 501/2016
Предлог теме докторске дисертације: Детерминанте конкурентности туристичке дестинације Централна Шумадија
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 07.06.2019.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Јојић Новаковић Ђурђица


Број индекса: 503/2016
Предлог теме докторске дисертације: Утицај вина од аутохтоних сорти винове лозе на развој винског туризма и руралних подручја Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 23.05.2019.г 16ч
Кабинет: Свечана сала

Мени за мобилне уређаје