Путања

Мирослав Пимић


Број индекса: 507/2018
Предлог теме докторске дисертације: Квантификовање кључних фактора успеха пословања хотела у Републици Србији применом модела економетријске анализе
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Драго Цвијановић
Датум и време одбране: 27.10.2020.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа