Путања

Алумни клуб


Алумни клуб Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи – ХИТ Алумни окупља дипломиране студенте Факултета свих нивоа студија у циљу одржавања сталне везе између Факултета и наших студента и после њиховог дипломирања.

На овај начин Алумни клуб омогућава повезивање и умрежавање алумниста, размену идеја и искуства, ширење професионалних знања, сардњу и стварање јединствене заједнице алумниста у области хотелијерства и туризма.

Циљеви ХИТ Алумни клуба су:

  • Неговање трајних веза и односа између Факултета и наших студената и након њиховог завршетка основних, мастер или докторских студија
  • Повезивање свих бивших студената Факултета како би се омогућила њихова сарадња
  • Развијање сарадње са предузећима у којима су наши бивши студенти запослени
  • Помоћ свршеним студентима у повезивању са хотелско-туристичким предузећима
  • Укључивање алумниста у различите активности, програме и пројекте које реазлизује Факултет
  • Промовисања и унапређења хотелијерства и туризма као привредне делатности
  • Промовисање пословних и научно-истраживачких достигнућа наших чланова клуба

 Пријава - ХИТ Алумни клуб (он-лине образац)


Штампа