Путања

Избор у звање наставник вештина


Датум објаве: 19.06.2024. године

Избор у звање наставник вештина: преузимање

Научна област: Менаџмент и бизнис

Ужа научна област: Гастрономски менаџмент

Избор у звање доцент


Датум објаве: 05.06.2024. године

Избор у звање доцент: преузимање

Научна област: Менаџмент и бизнис

Ужа научна област: Пословни менаџмент

Избор у звање доцент или ванредни професор


Датум објаве: 06.03.2024. године

Избор у звање доцент или ванредни професор: преузимање

Научна област: Биотехничке науке

Ужа научна област: Примењена екологија

Избор у звање доцент или ванредни професор


Датум објаве: 07.02.2024. године

Избор у звање доцент или ванредни професор: преузимање

Научна област: Филолошке науке

Ужа научна област: Енглески језик

Избор у звање редовни професор


Датум објаве: 07.02.2024. године

Избор у звање редовни професор: преузимање

Научна област: Економске науке

Ужа научна област: Општа економија и привредни развој

Избор у звање ванредни професор


Датум објаве: 07.02.2024. године

Избор у звање ванредни професор: преузимање

Научна област: Економске науке

Ужа научна област: Општа економија и привредни развој

Избор у звање доцент


Датум објаве: 05.07.2023. године

Избор у звање доцент: преузимање

Научна област: Менаџмент и бизнис

Ужа научна област: Пословни менаџмент

Избор у звање редовни професор


Датум објаве: 21.06.2023. године

Избор у звање редовни професор: преузимање

Научна област: Економске науке

Ужа научна област: Пословна економија

Избор у звање доцент


Датум објаве: 14.06.2023. године

Избор у звање доцент: преузимање

Научна област: Менаџмент и бизнис

Ужа научна област: Пословни менаџмент

Избор у звање ванредни професор или редовни професор


Датум објаве: 14.06.2023. године

Избор у звање ванредни професор или редовни професор: преузимање

Научна област: Гео - науке

Ужа научна област: Туристичко хотелски менаџмент

Избор у звање ванредни професор или редовни професор


Датум објаве: 14.06.2023. године

Избор у звање ванредни професор или редовни професор: преузимање

Научна област: Биолошке науке

Ужа научна област: Примењена биологија

Избор у звање ванредни професор или редовни професор


Датум објаве: 31.05.2023. године

Избор у звање ванредни професор или редовни професор: преузимање

Научна област: Економске науке

Ужа научна област: Пословна економија

Избор у звање ванредни професор


Датум објаве: 18.01.2023. године

Избор у звање ванредни професор: преузимање

Научна област: Економске науке

Ужа научна област: Пословна економија

Избор у звање асистент


Датум објаве: 30.11.2022. године

Избор у звање асистент: преузимање

Научна област: Економске науке

Ужа научна област: Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

Избор у звање доцент


Датум објаве: 14.09.2022. године

Избор у звање доцент: преузимање

Научна област: Филолошке науке

Ужа научна област: Енглески језик

Избор сарадника у звању асистент


Датум објаве: 06.07.2022. године

Избор сарадника у звању асистент: преузимање

Научна област: Менаџмент и бизнис

Ужа научна област: Гастрономски менаџмент

Избор у звање ванредни професор или редовни професор


Датум објаве: 01.06.2022. године

Избор у звање ванредни професор или редовни професор: преузимање

Научна област: Економске науке

Ужа научна област: Пословна економија

Избор у звање ванредни професор или редовни професор


Датум објаве: 20.04.2022. године

Избор у звање ванредни професор или редовни професор: преузимање

Научна област: Менаџмент и бизнис

Ужа научна област: Менаџмент људских ресурса

Избор у звање доцент


Датум објаве: 23.02.2022. године

Избор у звање доцент: преузимање

Научна област: Технолошко инжењерство

Ужа научна област: Прехрамбена технологија

Избор у звање редовни професор


Датум објаве: 09.02.2022. године

Избор у звање редовни професор: преузимање

Научна област: Економске науке

Ужа научна област: Пословна економија

Избор у звање доцент или ванредни професор


Датум објаве: 09.02.2022. године

Избор у звање доцент или ванредни професор: преузимање

Научна област: Економске науке

Ужа научна област: Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

Избор у звање доцент или ванредни професор


Датум објаве: 01.12.2021. године

Избор у звање доцент или ванредни професор: преузимање

Научна област: Економске науке

Ужа научна област: Пословна економија

Избор у звање ванредни професор


Датум објаве: 24.11.2021. године

Избор у звање ванредни професор: преузимање

Научна област: Економске науке

Ужа научна област: Општа економија и привредни развој

Избор у звање доцент


Датум објаве: 24.11.2021. године

Избор у звање доцент: преузимање

Научна област: Математичке науке

Ужа научна област: Математичка анализа са применама

Избор у звање доцент


Датум објаве: 24.11.2021. године

Избор у звање доцент: преузимање

Научна област: Медицинске науке

Ужа научна област: Општа медицина

Избор у звање доцент


Датум објаве: 03.11.2021. године

Избор у звање доцент: преузимање

Научна област: Биотехничке науке

Ужа научна област: Прехрамбена технологија

Избор у звање доцент


Датум објаве: 30.06.2021. године

Избор у звање доцент: преузимање

Научна област: Економске науке

Ужа научна област: Општа економија и привредни развој

Избор у звање редовни професор


Датум објаве: 26.05.2021. године

Избор у звање редовни професор: преузимање

Научна област: Рачунарске науке

Ужа научна област: Примењене рачунарске науке

Избор у звање доцент


Датум објаве: 07.04.2021. године

Избор у звање доцент:   преузимање

Научна област: Математичке науке

Ужа научна област: Примењена математика (ИМТ студије)

Избор у звање ванредни професор


Датум објаве: 10.03.2021. године

Избор у звање ванредни професор:   преузимање

Научна област: Рачунарске науке

Ужа научна област: Примењене рачунарске науке


Датум објаве: 31.03.2021. године

Поништавање конкурса за избор у звање и заснивање радног односа:   преузимање   

Мени за мобилне уређаје