Путања

Избор у звање редовни професор


Датум објаве: 07.02.2024. године

Избор у звање редовни професор: преузимање

Научна област: Економске науке

Ужа научна област: Општа економија и привредни развој


Штампа