Путања

Наташа Ђорђевић


Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи,
обавештава јавност да је заказана

ЈАВНА ОДБРАНА
докторске дисертације под насловом

„Утицаји развоја туризма на квалитет живота локалног становништва:
Студија случаја Врњачке Бање”

кандидата
Наташе Ђорђевић

за 25.05.2023. године у 10,30 часова у Свечаној сали
Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

пред Комисијом у саставу:


1) проф. др Дарко Димитровски, председник
2) проф. др Марија Костић, члан
3) проф. др Бојан Крстић, члан


Ментор докторске дисертације:
проф. др Снежана Милићевић

Маријана Сеочанац


Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи,
обавештава јавност да је заказана

ЈАВНА ОДБРАНА
докторске дисертације под насловом

„Развој модела ко-креирања искуства учесника туристичког догађаја
мешовитог карактера”

кандидата
Маријанe Сеочанац

за 5.04.2023. године у 13,00 часова у Амфитеатру
Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

пред Комисијом у саставу:


1) проф. др Владимир Сенић, председник
2) проф. др Вељко Маринковић, члан
3) проф. др Дражен Марић, члан


Ментор докторске дисертације:
проф. др Дарко Димитровски

Тијана Љубисављевић


Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи,
обавештава јавност да је заказана

ЈАВНА ОДБРАНА
докторске дисертације под насловом

„Политика привлачења директних инвестиција
у функцији економског развоја подручја бања Републике Србије


кандидата
Тијане Љубисављевић

за 22.02.2023. године у 12,00 часова у Свечаној сали
Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

пред Комисијом у саставу:

1) проф. др Петар Веселиновић, председник
2) проф. др Соња Јовановић, члан
3) проф. др Миљан Лековић, члан

Ментор докторске дисертације:
проф. др Драгана Гњатовић

Горан Перић


Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи,
обавештава јавност да је заказана

ЈАВНА ОДБРАНА
докторске дисертације под називом

„Утицај задовољства запослених на неопипљиве компоненте
квалитета услуга у хотелијерству”

кандидата
Горана Перића

за 4.04.2022. године у 12,00 часова у Амфитеатру
Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

пред Комисијом у саставу:

1) проф. др Биљана Ђорђевић, председник
2) проф. др Дејан Секулић, члан
3) доц. др Весна Миловановић, члан

Ментор докторске дисертације:
проф. др Небојша Павловић

Мени за мобилне уређаје