Путања

Маријана Ђурађевић

Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи,
обавештава јавност да је заказана

ЈАВНА ОДБРАНА
докторске дисертације под насловом

„Примена EVENTQUAL модела у контексту различитих типова туристичких догађаја у Србији” 

кандидата
Маријане Ђурађевић


за 28.05.2024. године у 10,00 часова у Свечаној сали
Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

 
пред Комисијом у саставу:

1) проф. др Владимир Сенић, председник
2) проф. др Славица Томић, члан
3) проф. др Андреј Мићовић, члан

 
Ментор докторске дисертације:
проф. др Дарко Димитровски

Владимир Крагуљац

Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи,
обавештава јавност да је заказана

ЈАВНА ОДБРАНА
докторске дисертације под насловом

„Развој и тестирање скале за мерење степена прихватања информационих технологија у хотелском сектору Републике Србије” 

кандидата
Владимира Крагуљца


за 27.05.2024. године у 14,00 часова у Свечаној сали
Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

 
пред Комисијом у саставу:

1) проф. др Дарко Димитровски, председник
2) проф. др Вељко Маринковић, члан
3) проф. др Велимир Штављанин, члан

 
Ментор докторске дисертације:
проф. др Владимир Сенић

Милан Вујић


Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи,
обавештава јавност да је заказана

ЈАВНА ОДБРАНА
докторске дисертације под насловом

„Утицај квалитета услуга на бренд руралних подручја Ваљевске Подгорине као туристичке дестинације”

кандидата
Милана Вујића

за 15.03.2024. године у 12,00 часова у Свечаној сали
Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

пред Комисијом у саставу:

1) проф. др Драго Цвијановић, председник
2) проф. др Марија Лакићевић, члан
3) проф. др Ивана Блешић, члан

Ментор докторске дисертације:
проф. др Дејан Секулић

Немања Филиповић


Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи,
обавештава јавност да је заказана

ЈАВНА ОДБРАНА
докторске дисертације под насловом

„Детерминанте конкурентности Аранђеловца и Тополе као туристичке дестинације”

кандидата
Немање Филиповића

за 19.10.2023. године у 11,00 часова у Свечаној сали
Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

пред Комисијом у саставу:

1) проф. др Миљан Лековић, председник
2) проф. др Соња Јовановић, члан
3) проф. др Марија Костић, члан 

Ментор докторске дисертације:
проф. др Тања Станишић

Душан Гарабиновић


Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи,
обавештава јавност да је заказана

 ЈАВНА ОДБРАНА
докторске дисертације под насловом

 
„Потенцијали за одрживи туризам засновани на природним ресурсима на територији Моравичког управног округа”

кандидата
Душана Гарабиновића

 
за 13.10.2023. године у 12,00 часова у Свечаној сали
Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

пред Комисијом у саставу:

1) проф. др Тања Станишић, председник
2) проф. др Милош Папић, члан
3) проф. др Марија Лакићевић, члан
4) проф. др Лукреција Ђери, члан
5) проф. др Снежана Милићевић, члан

 

Ментор докторске дисертације:
проф. др Марија Костић

Наташа Ђорђевић


Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи,
обавештава јавност да је заказана

ЈАВНА ОДБРАНА
докторске дисертације под насловом

„Утицаји развоја туризма на квалитет живота локалног становништва:
Студија случаја Врњачке Бање”

кандидата
Наташе Ђорђевић

за 25.05.2023. године у 10,30 часова у Свечаној сали
Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

пред Комисијом у саставу:


1) проф. др Дарко Димитровски, председник
2) проф. др Марија Костић, члан
3) проф. др Бојан Крстић, члан


Ментор докторске дисертације:
проф. др Снежана Милићевић

Маријана Сеочанац


Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи,
обавештава јавност да је заказана

ЈАВНА ОДБРАНА
докторске дисертације под насловом

„Развој модела ко-креирања искуства учесника туристичког догађаја
мешовитог карактера”

кандидата
Маријанe Сеочанац

за 5.04.2023. године у 13,00 часова у Амфитеатру
Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

пред Комисијом у саставу:


1) проф. др Владимир Сенић, председник
2) проф. др Вељко Маринковић, члан
3) проф. др Дражен Марић, члан


Ментор докторске дисертације:
проф. др Дарко Димитровски

Тијана Љубисављевић


Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи,
обавештава јавност да је заказана

ЈАВНА ОДБРАНА
докторске дисертације под насловом

„Политика привлачења директних инвестиција
у функцији економског развоја подручја бања Републике Србије


кандидата
Тијане Љубисављевић

за 22.02.2023. године у 12,00 часова у Свечаној сали
Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

пред Комисијом у саставу:

1) проф. др Петар Веселиновић, председник
2) проф. др Соња Јовановић, члан
3) проф. др Миљан Лековић, члан

Ментор докторске дисертације:
проф. др Драгана Гњатовић

Горан Перић


Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи,
обавештава јавност да је заказана

ЈАВНА ОДБРАНА
докторске дисертације под називом

„Утицај задовољства запослених на неопипљиве компоненте
квалитета услуга у хотелијерству”

кандидата
Горана Перића

за 4.04.2022. године у 12,00 часова у Амфитеатру
Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

пред Комисијом у саставу:

1) проф. др Биљана Ђорђевић, председник
2) проф. др Дејан Секулић, члан
3) доц. др Весна Миловановић, члан

Ментор докторске дисертације:
проф. др Небојша Павловић

Мени за мобилне уређаје