Путања

Избор у звање редовни професор


Датум објаве: 26.05.2021. године

Избор у звање редовни професор: преузимање

Научна област: Рачунарске науке

Ужа научна област: Примењене рачунарске науке


Штампа