Путања

Избор у звање доцент или ванредни професор


Датум објаве: 09.02.2022. године

Избор у звање доцент или ванредни професор: преузимање

Научна област: Економске науке

Ужа научна област: Рачуноводство, ревизија и пословне финансије


Штампа