Путања

Избор у звање ванредни професор


Датум објаве: 18.01.2023. године

Избор у звање ванредни професор: преузимање

Научна област: Економске науке

Ужа научна област: Пословна економија


Штампа