Путања

Избор у звање ванредни професор или редовни професор


Датум објаве: 20.04.2022. године

Избор у звање ванредни професор или редовни професор: преузимање

Научна област: Менаџмент и бизнис

Ужа научна област: Менаџмент људских ресурса


Штампа