Путања

Владимир Крагуљац


Број индекса: 508/2020
Предлог теме докторске дисертације: Развој скале за мерење степена прихватања информационих технологија  на бази UTAUT модела у хотелском сектору Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Проф. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 01.11.2021.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа