Путања

Јелена Вујадиновић


Број индекса: 502/2019
Предлог теме докторске дисертације: Утицај глобализације на едукацију запослених у туристичком сектору  по питању интеркултуралности
Комисија (ментор, члан): Проф. др Ана Ланговић Милићевић, Проф. др Златко Ланговић
Датум и време одбране: 26.10.2021.г 11ч
Кабинет: Читаоница


Штампа