Путања

Милица Поповић


Број индекса: 501/2018
Предлог теме докторске дисертације: Анализа искуствених информација добијених путем трансакционих сајтова и друштвених мрежа о квалитету хотелске услуге у Врњачкој Бањи
Комисија (ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Проф. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 02.11.2021.г 12ч
Кабинет: Читаоница


Штампа