Путања

Ирена Челић


Број индекса: 506/2018
Предлог теме докторске дисертације: Утицај ангажованости запослених на лојалност корисника хотелских услуга
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 08.10.2020.г 12ч
Кабинет: Читаоница


Штампа