Путања

Владан Петровић


Број индекса: 511/2016
Предлог теме докторске дисертације: Улога обуке руководилаца у развоју туризма у Републици Србији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 12.06.2020.г 12ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа