Путања

Душан Гарабиновић


Број индекса: 502/2018
Предлог теме докторске дисертације: Потенцијали за одрживи развој туризма заснованог на природним ресурсима на територији Моравичког управног округа
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Проф. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 31.08.2020.г 11ч
Кабинет: Читаоница


Штампа