Путања

Маријана Сеочанац


Број индекса: 503/2018
Предлог теме докторске дисертације: Развој модела ко-креирања искуства учесника туристичког догађаја
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 30.09.2020.г 14ч
Кабинет: Слушаоница број 5


Штампа