Путања

Милан Вујић


Број индекса: 512/2018
Предлог теме докторске дисертације: Управљање квалитетом услуга у функцији брендирања Ваљева са околином као дестинације руралног туризма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Драго Цвијановић
Датум и време одбране: 04.11.2019.г 13ч
Кабинет: Читаоница


Штампа