Путања

Јован Бугарчић


Број индекса: 504/2018
Предлог теме докторске дисертације: Утицај гастрономских производа на развој руралног туризма Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 27.10.2020.г 12ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа