Путања

Чавић Слободан


Број индекса: 508/2016
Предлог теме докторске дисертације: Гастрономске манифестације у функцији брендирања туристичке дестинације Војводине
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Мандарић, Доц. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 19.06.2019.г 13ч
Кабинет: Слушаоница број 3

Бељић Бојана


Број индекса: 505/2016
Предлог теме докторске дисертације: Интернет промоција као фактор конкурентности Врњачке Бање као туристичке дестинације
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Данко Милашиновић
Датум и време одбране: 18.06.2019.г 12ч
Кабинет: Слушаоница број 3

Филиповић Немања


Број индекса: 501/2016
Предлог теме докторске дисертације: Детерминанте конкурентности туристичке дестинације Централна Шумадија
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 07.06.2019.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Јојић Новаковић Ђурђица


Број индекса: 503/2016
Предлог теме докторске дисертације: Утицај вина од аутохтоних сорти винове лозе на развој винског туризма и руралних подручја Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 23.05.2019.г 16ч
Кабинет: Свечана сала

Весна Крстић


Број индекса: 513/2016
Предлог теме докторске дисертације: Облици и перспективе комплементарне медицине у здравственом туризму
Комисија (ментор, члан): Проф. др Сандра Живановић, Проф. др Сања Коцић
Датум и време одбране: 24.05.2019.г 9ч
Кабинет: Свечана сала

Николина Кордић


Број индекса: 512/2017
Предлог теме докторске дисертације: Утврђивање конкурентности Србије као туристичке дестинације са аспекта квалитета људских реурса у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 15.03.2019.г 9ч
Кабинет: Свечана сала

Игор Тришић


Број индекса: 514/2016
Предлог теме докторске дисертације: Значај одрживог туристичког развоја у системима управљања заштићеним природним просторима АП Војводине
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Проф. др Драго Цвијановић
Датум и време одбране: 04.03.2019.г 10ч
Кабинет: Свечана сала

Маријана Ђурађевић


Број индекса: 512/2016
Предлог теме докторске дисертације: Утврђивање валидности и унапређење EVENTQUAL модела у контексту различитих типова туристичких догађаја у Србији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 04.03.2019.г 9ч
Кабинет: Свечана сала

Мени за мобилне уређаје