Путања

Савић Јелена


Број индекса: 509/2017
Предлог теме докторске дисертације: Могућности развоја руралног туризма на територији Централне Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 28.06.2019.г 11ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа