Путања

Сандра Драмићанин


Број индекса: 506/2017
Предлог теме докторске дисертације: Аутентично лидерство у предузећима у туризму и хотелијерству у Републици Србији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 21.10.2019.г 12ч
Кабинет: Читаоница


Штампа