Путања

Данијела Стојановић


Број индекса: 507/2016
Предлог теме докторске дисертације: Концепт заједничког креирања искуства посетилаца гастрономских манифестација као развојна шанса руралног туризма Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Доц. др Драго Цвијановић
Датум и време одбране: 02.07.2019.г 10ч
Кабинет: Читаоница


Штампа