Путања

Горан Перић


Број индекса: 502/2017
Предлог теме докторске дисертације: Утицај задовољства запослених на неопипљиве компоненте квалитета услуга у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 09.09.2019.г 11ч
Кабинет: Читаоница


Штампа