Путања

Тијана Љубисављевић


Број индекса: 507/2017
Предлог теме докторске дисертације: Политика инвестиција у функцији економског развоја бањских подручја Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Драгана Гњатовић, Доц. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 14.10.2019.г 12ч
Кабинет: Читаоница


Штампа