Путања

Бранислав Санчанин


Број индекса: 511/2017
Предлог теме докторске дисертације: Утицај традиционалних и дигиталних медија за унапређење процеса регрутације и селекције у туризму Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 08.07.2019.г 9ч
Кабинет: Читаоница


Штампа