Путања

Зоран Радосављевић


Број индекса: 504/2017
Предлог теме докторске дисертације: Утицај медијских и интеркултуралних комуникација у развоју културног туризма у Шумадији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Ана Ланговић Милићевић, Проф. др Татјана Цветковски
Датум и време одбране: 24.12.2019.г 11ч
Кабинет: Читаоница


Штампа