Путања

Наташа Ђорђевић


Број индекса: 505/2017
Предлог теме докторске дисертације: Ставови локалног становништва о утицајима и подршци за развој туризма у Врњачкој Бањи
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 24.09.2020.г 12ч15мин
Кабинет: Слушаоница број 3


Штампа