Путања

Јелена Стојковић


Број индекса: 510/2018
Предлог теме докторске дисертације: Анализа структуре мрежа стејкхолдера винског фестивала у урбаном и руралном подручју у Републици Србији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 01.11.2021.г 12ч
Кабинет: Читаоница


Штампа