Путања

Раде Божовић


Број индекса: 511/2018
Предлог теме докторске дисертације: Бенчмаркинг фактора међународне конкурентности традиционалне гастрономије Србије
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 21.10.2019.г 13ч
Кабинет: Читаоница


Штампа