Путања

Марија Огњановић


Број индекса: 67/2013
Тема завршног рада: Селекција кадрова и њена улога у хотелијерству и туризму
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 22.12.2020.г 15ч15мин
Кабинет: Читаоница

Алекса Костовић


Број индекса: 85/2016
Тема завршног рада: Односи са јавношћу
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 22.12.2020.г 14ч45мин
Кабинет: Читаоница

Благоје Костић


Број индекса: 48/2016
Тема завршног рада: Дизајнирање и опремање „Resort“ hotela
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 24.11.2020.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница

Невена Антосијевић


Број индекса: 66/2011
Тема завршног рада: Стање и перспективе развоја хотелијерства у Републици Србији
Комисија (ментор, члан): Доц. др Весна Миловановић, Доц. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 24.11.2020.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Душица Здравковић


Број индекса: 88/2015
Тема завршног рада: Значај Халал стандарда у целокупној туристичкој привреди
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Милица Луковић
Датум и време одбране: 17.11.2020.г 12ч30мин
Кабинет: Читаоница

Рената Вујошевић


Број индекса: 10/2014
Тема завршног рада: Промоција туристичких агенција, студија случаја „Clock Travel“
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 17.11.2020.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Андријана Вуловић


Број индекса: 66/2015
Тема завршног рада: Специфичност маркетинг микса у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић 
Датум и време одбране: 01.12.2020.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Матеја Терзић


Број индекса: 95/2014
Тема завршног рада: Дизајнирање и опремање ресторана и барова
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић 
Датум и време одбране: 10.11.2020.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Александра Ђокић


Број индекса: 86/2014
Тема завршног рада: Електронско комуницирање и његов значај у пословању организације
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Милена Подовац
Датум и време одбране: 03.11.2020.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница

Јулија Пешић


Број индекса: 87/2014
Тема завршног рада: Значај невербалне комуникације у пословању
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Милена Подовац
Датум и време одбране: 03.11.2020.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Александра Матовић


Број индекса: 40/2016
Тема завршног рада: Стилови вођења и урављања у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 20.10.2020.г 12ч45мин
Кабинет: Читаоница

Милица Лукић


Број индекса: 71/2016
Тема завршног рада: Дизајнирање и опремање казино хотела
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 20.10.2020.г 11ч
Кабинет: Слушаоница 7

Богдан Шљивић


Број индекса: 13/2016
Тема завршног рада: Гастрономски туризам
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Проф. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 15.10.2020.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Анђела Жерађанин


Број индекса: 83/2016
Тема завршног рада: Хотелски ресторани и барови
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 13.10.2020.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Бојана Мунитлак


Број индекса: 32/2016
Тема завршног рада: Рурални туризам у општини Ивањица
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Лакићевић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 30.09.2020.г 13ч30мин
Кабинет: Читаоница

Марина Лекић


Број индекса: 04/2016
Тема завршног рада: Културни туризам у Крагујевцу
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Лакићевић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 30.09.2020.г 12ч30мин
Кабинет: Читаоница

Марија Ћурчић


Број индекса: 31/2016
Тема завршног рада: Утицај званичне Интернет презентације хотела на продају хотелских услуга у Врњачкој Бањи
Комисија (ментор, члан): Проф. др Данко Милашиновић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 30.09.2020.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Александар Марашевић


Број индекса: 91/2013
Тема завршног рада: Стање и перспективе развоја туризма града Смедерева
Комисија (ментор, члан): Доц. др Милена Подовац, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 30.09.2020.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Невена Тасић


Број индекса: 56/2015
Тема завршног рада: Невербалне поруке у пословном комуницирању
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Милена Подовац
Датум и време одбране: 21.09.2020.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Андријана Ковинић


Број индекса: 62/2016
Тема завршног рада: Међународна пословна етика
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Милена Подовац
Датум и време одбране: 21.09.2020.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница

Мени за мобилне уређаје