Путања

Кристина Стевановић


Број индекса: 58/2015
Тема завршног рада: Актуелна етичка питања као део пословне етике
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 19.10.2021.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница

Сања Илић


Број индекса: 68/2014
Тема завршног рада: Лична и пословна етика
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 19.10.2021.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница

Тамара Александра Оморац


Број индекса: 73/2017
Тема завршног рада: Вештина комуницирања у пословном свету
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 12.10.2021.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница

Милан Илић


Број индекса: 78/2016
Тема завршног рада: Међузависност воденог саобраћаја и туризма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 18.10.2021.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Небојша Савић


Број индекса: 50/2015
Тема завршног рада: Комуникација као успешан фактор пословања у предузећу
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 12.10.2021.г 10ч
Кабинет: Читаоница

Милица Миловановић


Број индекса: 92/2015
Тема завршног рада: Организација одељења рецепције у хотелу
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 11.10.2021.г 14ч 30мин
Кабинет: Читаоница

Душица Петровић


Број индекса: 07/2017
Тема завршног рада: Специфични облици туризма у Парку природе“Шарган – Мокра Гора“
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 30.09.2021.г 10ч 30мин
Кабинет: Читаоница

Томислав Миланов


Број индекса: 46/2017
Тема завршног рада: Гастрономија као туристичка атракција
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 30.09.2021.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Милица Зарић


Број индекса: 74/2017
Тема завршног рада: Пласман домаћих гастрономских производа у туризму-изазови и шансе
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 30.09.2021.г 11ч 30мин
Кабинет: Читаоница

Јована Гвозденовић


Број индекса: 33/2017
Тема завршног рада: Културни туризам
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 30.09.2021.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Маријана Мариновић


Број индекса: 09/2016
Тема завршног рада: Вербална и невербална комуникација
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 27.09.2021.г 09ч30мин
Кабинет: Читаоница

Ивана Максимовић


Број индекса: 45/2017
Тема завршног рада: Перспективе развоја сеоског туризма Ивањице
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Доц. др Немања Пантић
Датум и време одбране: 27.09.2021.г 10ч
Кабинет: Читаоница

Нина Ковачевић


Број индекса: 58/2014
Тема завршног рада: Утицај туризма на приморске пределе
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 28.09.2021.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Наташа Дурутовић


Број индекса: 21/2017
Тема завршног рада: Моћ говора и јавног наступа као средство постизања успеха
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 15.09.2021.г 9ч
Кабинет: Читаоница

Јулијана Станојевић


Број индекса: 34/2017
Тема завршног рада: Манифестациони туризам Западне Србије
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 20.09.2021.г 12ч30мин
Кабинет: Читаоница

Милош Маринковић


Број индекса: 25/2017
Тема завршног рада: Национална и међународна заштита пољопривредних и прехрамбених производа путем ознаке географског порекла - студија случаја Србија
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 15.09.2021.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Иван Стојановић


Број индекса: 03/2011
Тема завршног рада: Управљање промоцијом и продајом у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Немања Пантић
Датум и време одбране: 20.09.2021.г 14ч
Кабинет: Читаоница

Јана Ристић


Број индекса: 14/2014
Тема завршног рада: Дизајнирање и опремање ризорт хотела
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 13.09.2021.г 14ч
Кабинет: Читаоница

Емилија Бракус


Број индекса: 26/2017
Тема завршног рада: Интернет као канал дистрибуције у туризму
Комисија (ментор, члан): Проф др Владимир Сенић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 07.09.2021.г 12ч
Кабинет: Слушаоница број 7

Ненад Сеничић


Број индекса: 16/2016
Тема завршног рада: Моћ и ауторитет
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 06.09.2021.г 10ч
Кабинет: Читаоница

Мени за мобилне уређаје