Путања

Марија Илић


Број индекса: 48/2015
Тема завршног рада: Гастрономска путовања
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Милица Луковић
Датум и време одбране: 07.09.2020.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Александра Павићевић


Број индекса: 23/2016
Тема завршног рада: Обука и усавршавање кадрова као пракса менаџмента људским ресурсуима
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 07.09.2020.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница

Јелена Ђорђевић


Број индекса: 24/2016
Тема завршног рада: Управљање временом-вештина успешних менаџера
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 07.09.2020.г 10ч
Кабинет: Читаоница

Марко Јездимировић


Број индекса: 33/2016
Тема завршног рада: Специфични облици смештаја
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 10.09.2020.г 12ч45мин
Кабинет: Читаоница

Душица Недић


Број индекса: 37/2016
Тема завршног рада: Необични хотели као савремени тренд на туристичком тржишту
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Доц. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 10.09.2020.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Александар Дебељак


Број индекса: 34/2014
Тема завршног рада: Гоч као туристичка дестинација
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Доц.др Милена Подовац
Датум и време одбране: 09.09.2020.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Андријана Кељановић


Број индекса: 19/2016
Тема завршног рада: Маркирање туристичке дестинације
Комисија (ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Проф.др Марија Костић
Датум и време одбране: 03.09.2020.г 12ч
Кабинет: Слушаоница 5

Борис Ајдуковић


Број индекса: 03/2014
Тема завршног рада: Маркетинг концепт у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 03.09.2020.г 13ч30мин
Кабинет: Слушаоница 3

Сузана Боровић


Број индекса: 46/2016
Тема завршног рада: Одељење рецепције
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Весна Миловановић
Датум и време одбране: 03.09.2020.г 12ч45мин
Кабинет: Слушаоница 3

Оливера Јовановић


Број индекса: 25/2016
Тема завршног рада: Дизајнирање и опремање рекреативних садржаја у хотелу
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Весна Миловановић
Датум и време одбране: 03.09.2020.г 12ч
Кабинет: Слушаоница 3

Милица Станковић


Број индекса: 38/2016
Тема завршног рада: Значај Латинско-етрурске регије у развоју туризма Италије
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 03.09.2020.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Ивана Петровић


Број индекса: 95/2015
Тема завршног рада: Туристички потенцијали Латинско-етрурске регије у Италији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Тања Станишић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 27.08.2020.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница

Драгана Половина


Број индекса: 20/2016
Тема завршног рада: Маркетинг план развоја туризма Чачка
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Доц.др Милена Подовац
Датум и време одбране: 27.08.2020.г 10ч45мин
Кабинет: Свечана сала

Никола Николић


Број индекса: 14/2016
Тема завршног рада: Утицај видео игара на развој туризма
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Лакићевић, Проф.др Данко Милашиновић
Датум и време одбране: 26.08.2020.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Виолета Живковић


Број индекса: 49/2016
Тема завршног рада: Краљево као туристичка дестинација
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф.др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 27.08.2020.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Милица Марушић


Број индекса: 97/2016
Тема завршног рада: Промоција и продаја хотелских услуга
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 27.08.2020.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Александра Пејица


Број индекса: 09/2015
Тема завршног рада: Културолошке разлике у пословној комуникацији
Комисија (ментор, члан): Проф.др Небојша Павловић, Проф. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 24.08.2020.г 9ч
Кабинет: Свечана сала

Ненад Ерић


Број индекса: 08/2015
Тема завршног рада: Вински туризам у Расинском округу
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Лакићевић, Доц.др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 09.07.2020.г 12ч30мин
Кабинет: Читаоница

Катарина Милисављевић


Број индекса: 18/2015
Тема завршног рада: Развој и стање конгресног туризма Војводине
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 10.07.2020.г 12ч
Кабинет: Слушаоница 7

Драган Дробњак


Број индекса: 93/2015
Тема завршног рада: Водећи градски туристички центри Балканског полуострва
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Проф. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 09.07.2020.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Мени за мобилне уређаје