Путања

Емилија Јовановић


Број индекса: 29/2016
Тема завршног рада: Учење гастрономије на даљину употребом CMS-a
Комисија (ментор, члан): Проф.др Данко Милашиновић,  др Тамара Гајић
Датум и време одбране: 30.09.2022.г 14ч
Кабинет: Читаоница


Штампа