Путања

Милан Миловановић


Број индекса: 55/2012
Тема завршног рада: Утицај пандемије на повећање профитабилности ресторана у власништву хотела
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 10.02.2023.г 12ч
Кабинет: Читаоница


Штампа