Путања

Наташа Вучетић


Број индекса: 79/2015
Тема завршног рада: Конфликти и начин њиховог решавања у организацијама
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 09.12.2019.г 11ч 45мин
Кабинет: Свечана сала

Далиборка Благојевић


Број индекса: 52/2015
Тема завршног рада: Културно-манифестациони туризам Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Лакићевић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 27.11.2019.г 10ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Мила Гојковић


Број индекса: 04/2011
Тема завршног рада: Овчарско-кабларска клисура као туристичка дестинација
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 27.11.2019.г 10ч
Кабинет: Свечана сала

Александра Батрићевић


Број индекса: 101/2015
Тема завршног рада: Манифестације као потенцијал за развој туризма Србије
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Лакићевић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 08.11.2019.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Марина Маринковић


Број индекса: 99/2014
Тема завршног рада: Алтернативни начини исхране и њихов значај за туристичку понуду
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 04.11.2019.г 13ч30мин
Кабинет: Читаоница

Невена Павловић


Број индекса: 55/2014
Тема завршног рада: Утицај исхране на здравље појединца
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 04.11.2019.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Дијана Павловић


Број индекса: 60/2011
Тема завршног рада: Гастрономске карактеристике Грчке
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 29.10.2019.г 10ч
Кабинет: Свечана сала

Кристина Стоиљковић


Број индекса: 53/2015
Тема завршног рада: Утицај пословног туризма на туристичку дестинацију-студија случаја-град Ниш-развој и утицај конгресног туризма
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Доц. др Андреј Мићовић
Датум и време одбране: 22.10.2019.г 8ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Давид Барловац


Број индекса: 31/2015
Тема завршног рада: Незапосленост као развојно ограничење економије Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Доц. Др Миљан Лековић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 21.10.2019.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Наталија Радоњић


Број индекса: 62/2012
Тема завршног рада: Пожаревац као туристичка дестинација
Комисија (ментор, члан): Проф. Др Снежана Милићевић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 15.10.2019.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана сала

Мина Величковић


Број индекса: 33/2015
Тема завршног рада: Корпоративна друштвена одговорност у хотелијерству и туризму
Комисија (ментор, члан): Проф. Др Небојша Павловић, Доц. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 14.10.2019.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Јована Радојичић


Број индекса: 75/2015
Тема завршног рада: Савремене тенденције у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Андреј Мићовић
Датум и време одбране: 07.10.2019.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Анђелка Пендић


Број индекса: 54/2014
Тема завршног рада: Голија као дестинација руралног туризма
Комисија (ментор, члан): Проф. Др Снежана Милићевић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 30.09.2019.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Катарина Миленковић


Број индекса: 25/2015
Тема завршног рада: Улога Аустрије у међународном туризму
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 30.09.2019.г 13ч30мин
Кабинет: Читаоница

Андријана Јефтић


Број индекса: 87/2015
Тема завршног рада: Зачеци развоја винског туризма у Врњачкој Бањи
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Проф. др Драго Цвијановић
Датум и време одбране: 30.09.2019.г 14ч
Кабинет: Свечана сала

Гордана Јовановић


Број индекса: 52/2015
Тема завршног рада: Стање и перспективе развоја туризма општине Аранђеловац
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Лакићевић, Проф. Др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 30.09.2019.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Сара Младеновић


Број индекса: 17/2015
Тема завршног рада: Европске престонице културе
Комисија (ментор, члан): Доц. др Марија Лакићевић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 30.09.2019.г 12ч30мин
Кабинет: Читаоница

Маја Миленковић


Број индекса: 44/2015
Тема завршног рада: Тренд прилагођавања хотелских објеката природном окружењу
Комисија (ментор, члан): Доц. др Весна Миловановић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 25.09.2019.г 10ч
Кабинет: Читаоница

Радован Милетић


Број индекса: 10/2015
Тема завршног рада: Израда интернет презентације туристичке понуде дестинације Љорет де Мар, Шпанија
Комисија (ментор, члан): Проф. др Данко Милашиновић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 04.09.2019.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Наташа Милојевић


Број индекса: 39/2015
Тема завршног рада: Гастрономске карактеристике Шпаније
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Александра Митровић
Датум и време одбране: 04.09.2019.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Мени за мобилне уређаје