Путања

Емилија Шпановић


Број индекса: 101/2017
Тема завршног рада: Значај мотивације и тим билдинга у хотелијерству и туризму
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 13.04.2021.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа