Путања

Ивана Чоловић


Број индекса: 60/2019
Тема завршног рада: Дизајнирање и опремање ресторана и барова
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 21.08.2023.г 12ч30мин
Кабинет: Читаоница

Данијела Миленковић


Број индекса: 73/2018
Тема завршног рада: Дизајнирање и опремање пословног хотела
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 21.08.2023.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Анђела Николић


Број индекса: 38/2019
Тема завршног рада: Утицај културног туризма на развој општине Кнић
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Лакићевић, Проф. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 05.07.2023.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Катарина Милошевић


Број индекса: 60/2018
Тема завршног рада: Организација банкета
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 27.06.2023.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Илија Обрадовић


Број индекса: 35/2018
Тема завршног рада: Мотивација запослених у A LA CARTE ресторанима у Републици Србији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 20.06.2023.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Анђелка Јовановић


Број индекса: 47/2018
Тема завршног рада: Значај обуке и развој људских ресурса у хотелијерству у постизању конкурентске предности на тржишту
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 08.06.2023.г 10ч 45мин
Кабинет: Читаоница

Зоран Рајчић


Број индекса: 90/2016
Тема завршног рада: Значај комуникације за менаџере
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 08.06.2023.г 10ч 30мин
Кабинет: Читаоница

Марија Милосављевић


Број индекса: 52/2017
Тема завршног рада: Туризам и туристичке вредности Португалије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Тања Станишић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 26.04.2023.г 12ч 30мин
Кабинет: Читаоница

Кристина Вранић


Број индекса: 52/2018
Тема завршног рада: Организација одељења рецепције
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 10.04.2023.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Милан Миловановић


Број индекса: 55/2012
Тема завршног рада: Утицај пандемије на повећање профитабилности ресторана у власништву хотела
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 10.02.2023.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Маја Станковић


Број индекса: 28/2018
Тема завршног рада: Жене у пословној култури Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 02.02.2023.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница

Милица Николић


Број индекса: 06/2018
Тема завршног рада: Пословна култура Јапана
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 02.02.2023.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Марија Цветановић


Број индекса: 01/2018
Тема завршног рада: Компаративни приказ националних паркова Србије као потенцијалних дестинација за развој туризма
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Данијела Пантовић
Датум и време одбране: 08.12.2022.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Милица Станковић


Број индекса: 70/2016
Тема завршног рада: Специфични облици смештаја
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 22.11.2022.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Јелена Алексић


Број индекса: 19/2018
Тема завршног рада: Пословни бонтон и комуникација у функцији унапређења пословања компанија
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 10.11.2022.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Вељко Величковић


Број индекса: 58/2017
Тема завршног рада: Кризни менаџмент туристичке дестинације
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Милена Подовац
Датум и време одбране: 11.10.2022.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Павле Пајевић


Број индекса: 40/2012
Тема завршног рада: Пословна комуникација у туризму
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 13.10.2022.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница

Јана Величковић


Број индекса: 39/2016
Тема завршног рада: Импликације Демингових принципа менаџмента квалитета на туризам
Комисија (ментор, члан): Доц. др Весна Миловановић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 06.10.2022.г 13ч30мин
Кабинет: Читаоница

Муханад Гхроуф


Број индекса: 104/2016
Тема завршног рада: Дизајнирање и опремање тематског хотела
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 03.10.2022.г 14ч
Кабинет: Читаоница

Ђурђина Новаковић


Број индекса: 05/2018
Тема завршног рада: Примена интернета ствари у савременом пословању хотела
Комисија (ментор, члан): Проф. др Данко Милашиновић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 30.09.2022.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница

Мени за мобилне уређаје