Путања

Борјана Вујашанин


Број индекса: 69/2016
Тема завршног рада: Морална одговорност и појам морала
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јован Нићифоровић
Датум и време одбране: 06.04.2022.г 13ч30мин
Кабинет: Читаоница

Душан Турчиновић


Број индекса: 14/2017
Тема завршног рада: Вински туризам на Фрушкој гори
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 31.03.2022.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Ангелина Лукић


Број индекса: 74/2015
Тема завршног рада: Гастрономске манифестације у Републици Србији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Тања Станишић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 28.03.2022.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница

Милена Димитријевић


Број индекса: 15/2017
Тема завршног рада: Најпознатије винске регије у свету
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Данијела Пантовић
Датум и време одбране: 11.04.2022.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Владан Марковић


Број индекса: 60/2016
Тема завршног рада: Франшизинг у туризму
Комисија (ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 21.03.2022.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница

Марица Радојичић


Број индекса: 52/2016
Тема завршног рада: Значај гастрономских манифестација за туристичку привреду Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Проф.др Марија Костић, Доц.др Милица Луковић
Датум и време одбране: 07.03.2022.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница

Соња Карапанџић


Број индекса: 15/2016
Тема завршног рада: Седам светских чуда старог света
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Проф.др Тања Станишић
Датум и време одбране:14.02.2022.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Ивана Василијевић


Број индекса: 102/2015
Тема завршног рада: Улазак међународних хотелских ланаца на тржиште Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Доц. др Весна Миловановић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 27.12.2021.г 10ч
Кабинет: Читаоница

Анђела Мијољић


Број индекса: 54/2016
Тема завршног рада: Организатори путовања и туристичке агенције у Србији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 27.12.2021.г 13ч30мин
Кабинет: Слушаоница број 5

Милица Ђорђевић


Број индекса: 42/2015
Тема завршног рада: Мобинг као облик неетичког пословања
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 27.12.2021.г 14ч
Кабинет: Слушаоница број 3

Марина Вељковић


Број индекса: 55/2016
Тема завршног рада: Еколошки стандарди у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 15.12.2021.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Милица Милићевић


Број индекса: 27/2017
Тема завршног рада: Саобраћај као фактор развоја туризма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 09.11.2021.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница

Кристина Стаменковић


Број индекса: 22/2016
Тема завршног рада: Конгресни туризам у Европи
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 26.10.2021.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Моника Михајловић


Број индекса: 75/2014
Тема завршног рада: Дизајнирање и опремање рекреативних садржаја у хотелу
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 08.11.2021.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница

Кристина Стевановић


Број индекса: 58/2015
Тема завршног рада: Актуелна етичка питања као део пословне етике
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 19.10.2021.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница

Сања Илић


Број индекса: 68/2014
Тема завршног рада: Лична и пословна етика
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 19.10.2021.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница

Тамара Александра Оморац


Број индекса: 73/2017
Тема завршног рада: Вештина комуницирања у пословном свету
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 12.10.2021.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница

Милан Илић


Број индекса: 78/2016
Тема завршног рада: Међузависност воденог саобраћаја и туризма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 18.10.2021.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Небојша Савић


Број индекса: 50/2015
Тема завршног рада: Комуникација као успешан фактор пословања у предузећу
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 12.10.2021.г 10ч
Кабинет: Читаоница

Милица Миловановић


Број индекса: 92/2015
Тема завршног рада: Организација одељења рецепције у хотелу
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 11.10.2021.г 14ч 30мин
Кабинет: Читаоница

Мени за мобилне уређаје