Путања

Маја Вујадиновић


Број индекса: 23/2017
Тема завршног рада: Значај женског предузетнуштва у Републици Србији и потенцијали за одрживи развој
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 06.09.2021.г 9ч 30мин
Кабинет: Читаоница

Сандра Егерић


Број индекса: 29/2017
Тема завршног рада: Значај менаџмента људским ресурсима у хотелијерству и туризму
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 06.09.2021.г 9ч
Кабинет: Читаоница

Стефан Ђуровић


Број индекса: 10/2017
Тема завршног рада: Београд као туристичка дестинација
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 07.09.2021.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Игор Жерађанин


Број индекса: 04/2017
Тема завршног рада: Туризам и туристичке вредности Турске
Комисија (ментор, члан): Проф. др Тања Станишић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 30.08.2021.г 12ч30мин
Кабинет: Читаоница

Андријана Анђелковић


Број индекса: 02/2017
Тема завршног рада: Истанбул као туристичка дестинација
Комисија (ментор, члан): Проф. др Тања Станишић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 30.08.2021.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Јелена Џамић


Број индекса: 16/2017
Тема завршног рада: Стање и тенденције развоја руралног туризма Србије
Комисија (ментор, члан): Проф др Снежана Милићевић, Проф др Марија Костић
Датум и време одбране: 20.08.2021.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Ивана Максимовић


Број индекса: 20/2017
Тема завршног рада: Анализа маркетинг окружења у туризму
Комисија (ментор, члан): Проф др Владимир Сенић, Проф др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 31.08.2021.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Момчило Џогановић


Број индекса: 03/2017
Тема завршног рада: Утицај националних гастрономија на српску кухињу
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 20.08.2021.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Јована Коцић


Број индекса: 08/2016
Тема завршног рада: Употреба савремених информационих технологија у пословању туристичких агенција
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 14.07.2021.г 14ч
Кабинет: Читаоница

Јована Вукмировић


Број индекса: 05/2016
Тема завршног рада: Туризам и туристичке вредности Француске
Комисија (ментор, члан): Проф. др Тања Станишић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 30.06.2021.г 11ч 30мин
Кабинет: Читаоница

Вишња Бешевић


Број индекса: 106/2016
Тема завршног рада: Значај мотивације у процесу управљања људским ресурсима
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 15.06.2021.г 9ч
Кабинет: Читаоница

Милорад Миленковић


Број индекса: 26/2014
Тема завршног рада: Стање и могућности развоја еко хотела
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Милица Луковић
Датум и време одбране: 10.06.2021.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Душан Цветковић


Број индекса: 12/2016
Тема завршног рада: Стање и перспективе економског развоја Топличког округа
Комисија (ментор, члан): Доц. др Миљан Лековић, Доц. др Немања Пантић
Датум и време одбране: 03.06.2021.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Ана Тасић


Број индекса: 53/2016
Тема завршног рада: Нематеријано културно наслеђе као значајан туристички ресор Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Лакићевић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 27.05.2021.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница

Милица Црноглавац


Број индекса: 44/2016
Тема завршног рада: Запослени као кључни фактор успеха хотела
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 20.05.2021.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Емилија Шпановић


Број индекса: 101/2017
Тема завршног рада: Значај мотивације и тим билдинга у хотелијерству и туризму
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 13.04.2021.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница

Бојана Беновић


Број индекса: 81/2014
Тема завршног рада: Специфичност маркетинг микса у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 23.03.2021.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Бранислава Ђукић


Број индекса: 11/2014
Тема завршног рада: Организација одељења хране и пића у хотелу
Комисија (ментор, члан): Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 09.03.2021.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Наталија Миленковић


Број индекса: 44/2014
Тема завршног рада: Андалузија као туристичка дестинација
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 24.02.2021.г 12ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Милена Миленков


Број индекса: 109/2015
Тема завршног рада: Пиран као туристичка дестинација
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 12.02.2021.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Мени за мобилне уређаје