Путања

Ангелина Додић


Број индекса: 17/2017
Тема завршног рада: Улога и значај обуке људских ресурса у туризму и хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јован Нићифоровић
Датум и време одбране: 01.09.2022.г 10ч
Кабинет: Читаоница

Кристина Радосављевић


Број индекса: 09/2018
Тема завршног рада: Улога и значај комуникације у области менаџмента људским ресурсима
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 01.09.2022.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Јелена Антић


Број индекса: 02/2018
Тема завршног рада: Материјално и нематеријално културно наслеђе Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Доц. др Данијела Пантовић, Доц. др Милица Луковић
Датум и време одбране: 31.08.2022.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Стефана Тасић


Број индекса: 98/2015
Тема завршног рада: Водећи градски центри Средње Европе
Комисија (ментор, члан): Проф. др Тања Станишић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 23.08.2022.г 10ч 30мин
Кабинет: Читаоница

Јована Давидовић


Број индекса: 04/2018
Тема завршног рада: Дизајнирање и опремање бутик хотела
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 22.08.2022.г 13ч 30мин
Кабинет: Читаоница

Андријана Гудурић


Број индекса: 87/2016
Тема завршног рада: Програми лојалности у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 15.08.2022.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Наташа Зечевић


Број индекса: 107/2016
Тема завршног рада: Потенцијали за развој општине Кладово
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 27.06.2022.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Теодор Станојевић


Број индекса: 90/2015
Тема завршног рада: Анализа развоја туризма општине Суботица
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 27.06.2022.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница

Николина Робајац


Број индекса: 53/2017
Тема завршног рада: Културолошке разлике и њихов утицај на пословање
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 27.06.2022.г 9ч
Кабинет: Читаоница

Александра Младеновић


Број индекса: 72/2016
Тема завршног рада: Основне карактеристике француске гастрономије и њен значај за туризам
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 23.06.2022.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Никола Јовановић


Број индекса: 06/2017
Тема завршног рада: Туризам и туристичке вредности Пиринејског полуострва и Азурне обале
Комисија (ментор, члан): Проф. др Тања Станишић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 27.05.2022.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Ана Петровић


Број индекса: 59/2017
Тема завршног рада: Управљање квалитетом у хотелском предузећу
Комисија (ментор, члан): Доц. др Весна Миловановић, Проф. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 21.04.2022.г 10ч
Кабинет: Читаоница

Борјана Вујашанин


Број индекса: 69/2016
Тема завршног рада: Морална одговорност и појам морала
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јован Нићифоровић
Датум и време одбране: 06.04.2022.г 13ч30мин
Кабинет: Читаоница

Душан Турчиновић


Број индекса: 14/2017
Тема завршног рада: Вински туризам на Фрушкој гори
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 31.03.2022.г 11ч
Кабинет: Читаоница

Ангелина Лукић


Број индекса: 74/2015
Тема завршног рада: Гастрономске манифестације у Републици Србији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Тања Станишић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 28.03.2022.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница

Милена Димитријевић


Број индекса: 15/2017
Тема завршног рада: Најпознатије винске регије у свету
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Данијела Пантовић
Датум и време одбране: 11.04.2022.г 12ч
Кабинет: Читаоница

Владан Марковић


Број индекса: 60/2016
Тема завршног рада: Франшизинг у туризму
Комисија (ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 21.03.2022.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница

Марица Радојичић


Број индекса: 52/2016
Тема завршног рада: Значај гастрономских манифестација за туристичку привреду Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Проф.др Марија Костић, Доц.др Милица Луковић
Датум и време одбране: 07.03.2022.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница

Соња Карапанџић


Број индекса: 15/2016
Тема завршног рада: Седам светских чуда старог света
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Проф.др Тања Станишић
Датум и време одбране:14.02.2022.г 13ч
Кабинет: Читаоница

Ивана Василијевић


Број индекса: 102/2015
Тема завршног рада: Улазак међународних хотелских ланаца на тржиште Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Доц. др Весна Миловановић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 27.12.2021.г 10ч
Кабинет: Читаоница

Мени за мобилне уређаје