Путања

Анђела Ковачевић


Број индекса: 62/2018
Тема завршног рада: Дизајнирање и опремање рекреативних садржаја у хотелу
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 18.09.2023.г 12ч
Кабинет: Читаоница


Штампа