Путања

Нина Миљковић


Број индекса: 56/2019
Тема завршног рада: Задовољство и мотивација запослених у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 25.09.2023.г 10ч
Кабинет: Читаоница


Штампа