Путања

Даница Видовић


Број индекса: 08/2018
Тема завршног рада: Значај антропогених туристичких вредности за развој туризма
Комисија (ментор, члан): Доц. др Соња Лазаревић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 25.09.2023.г 11ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа