Путања

Дуња Курдулија


Број индекса: 49/2019
Тема завршног рада: Стање и перспективе економског развоја Војводине
Комисија (ментор, члан): Проф. др Миљан Лековић, Доц. др Немања Пантић
Датум и време одбране: 25.09.2023.г 12ч
Кабинет: Читаоница


Штампа