Путања

Далиборка Миленковић


Број индекса: 08/2019
Тема завршног рада: Организација одељења маркетинга и продаје
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 25.09.2023.г 12ч45мин
Кабинет: Читаоница


Штампа