Путања

Анкица Васић


Број индекса: 77/2018
Тема завршног рада: Утицај изградње хотела на животну средину
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дејан Секулић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 20.11.2023.г 14ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа